• شرکت توسعه گردشگری شهرآیین وابسته به بانک شهر
  • بانک شهر

    رستوران هتل ساحلی ایزدشهر

    رستوران هتل ساحلی ایزدشهر در دو طبقه با ظرفیت 500 نفر در وعده صبحانه به صورت بوفه با بیش از 50 نوع خوراکی گرم و سرد …