• با سلام
    فرم ذیل به منظور اطلاع از نظرات شما در خصوص خدمات ارائه شده در مجتمع رفاهی شهر می باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل آن ما را در رفع کاستیها و ارائه بهتر خدمات یاری فرمایید.
    (در صورت تمایل، نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را بنویسید)

  • Please enter a number from 0 to 100.
  • Please enter a number from 1 to 100.