• شرکت توسعه گردشگری شهرآیین وابسته به بانک شهر
 • بانک شهر

  آدرس : تهران. چهارراه ولیعصر، ضلع شمال شرقی، ساختمان اداری بانک شهر، طبقه دوم

  تلفن تماس : 66412740 (21) 98+ 66413251 (21) 98+

  کد پستی :1131964411

  tourism@shahrtdc.com

  فکس: 66413086 (21)